Đại tràng

Sự thờ ở bệnh viêm đại tràng

Tại sao người VIỆT NAM lại thờ ơ trước bệnh VIÊM ĐẠI TRÀNG 

Viêm đại tràng vốn dĩ không phải là căn bệnh đáng sợ và không thể...

NS Chiến Thắng điều trị đại tràng tại Thuốc dân tộc

NS Chiến Thắng chia sẻ hành trình điều trị thành công bệnh đại tràng sau 4 tháng tại Thuốc dân tộc

Bị bệnh đại tràng “hành hạ” suốt 3 năm và tìm tứ xứ để điều...